Asociación Cultural Caballeros de Santiago

Segundo o estatuto a Asociación formada por tempo indeterminado, é constituída por un número limitado de asociados, cuxo fins promover actividades de carácter cultural, educativo, social, folclórico e deportivo, intentando sempre difundir e estreitar os lazos de amizade entre españois e brasileiros, priorizando manter un estreito intercambio cultural e técnico con entidades españolas especialmente galegas.